photo1666533185.jpeg
Медицина хызметкерлеры ушын

COVID-19 вакцинасын басқа кеселликлерге қарсы вакциналар менен бир ўақытта алсам болады ма?

#immunization

11.png

COVID-19ға қарсы емлениў, ПЦР ҳәм антиденешелер дәрежесин анықлаўшы тестлер

#immunization

12.png

Вакцинанциядан соң COVID-19 инфекциясын жуқтырыў итималлығы қаншелли дәрежеде?

#immunization

13.png

Вакциналар арасындағы интервал қандай болыўы керек?

#immunization

14,15.png

Вакцинацияның екинши/үшинши басқышын қанша ўақытқа шекем қалдырыўға болады?

#immunization

14,15.png

Вакцинациядан алдын қандай тәртип-қағыйдаларға әмел етиў тийис?

#immunization

16,17.png

Қандай кеселликлерге COVID-19-ға қарсы вакцинация усыныс етилмейди?

#immunization

16,17.png

Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, ZF-UZ-Vac2001 вакциналарының қурамы қандай?

#vaccines

18.png